Región SPIŠ - vznikol dňa 7.3.2015 na ustanovujúcom zasadnutí delegátov 4 Oblastných združení CHPH - Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok a Liptovský Mikuláš v Spišskom Štvrtku. K pôvodným členom KDTVR Spiš ( Kežmarok, Spišská Nová Ves a Sabinov) bolo prijaté nové OZ-Lipt.Mikuláš a keďže v štatúte Regiónu Spiš je aj spolupráca na stredných tratiach, zmenil sa pôvodný názov orientovaný na dlhé trate. Na úvodnom stretnutí bol schválený Štatút regiónalneho združenia a podpísaná Zakladajúca listina o založení regionálneho združenia CHPH v zmysle § 16 Stanov SZ CHPH. 

Všetky informácie spojené s činnosťou nášho Regiónu môžte sledovať na tejto webovej stránke.

          

     Majstrami Regionu Spiš pre sezónu 2016 sa stávajú Peter + Štefan Zeleňákovci - OZ CHPH Spišská Nová Ves - gratulujeme !!!!

 

Víťazmi súťaže Majstrovstvo tratí nad 650 km sa stáva Peter Matalík - OZ CHPH SABINOV - gratulujeme !!!