Zasadnutie Správnej rady Regionu Spiš

01.06.2015 18:00

Stretnutie venované príprave prvého spoločného preteku Regionu Spiš, organizačné zabezpečenie, kontrola finančných úhrad atď.