Región SPIŠ - vznikol dňa 7.3.2015 na ustanovujúcom zasadnutí delegátov 4 Oblastných združení CHPH - Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok a Liptovský Mikuláš v Spišskom Štvrtku. K pôvodným členom KDTVR Spiš ( Kežmarok, Spišská Nová Ves a Sabinov) bolo prijaté nové OZ-Lipt.Mikuláš a keďže v štatúte Regiónu Spiš je aj spolupráca na stredných tratiach, zmenil sa pôvodný názov orientovaný na dlhé trate. Na úvodnom stretnutí bol schválený Štatút regiónalneho združenia a podpísaná Zakladajúca listina o založení regionálneho združenia CHPH v zmysle § 16 Stanov SZ CHPH. 

Všetky informácie spojené s činnosťou nášho Regiónu môžte sledovať na tejto webovej stránke.

          

     

Novinky

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš

17.04.2017 14:17
viac pod linkom Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš

26.02.2017 16:29
Viac pod linkom Zápisnice

Demmin - NP - INFO

20.07.2016 13:47
Informácia zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš: Kapacita holubov na prepravu holubov do Demminu sa navýšila o 12 košov pre OZ SNV, je možné teda doniesť holuby navyše s tým, že sa platí za holuba nasadeného na pretek 1 €. Košovanie holubov vo štvrtok 21.7.2016, odchovd auta Sp.Podhradie -...

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš

25.03.2016 18:53
Nájdete pod linkom zápisnice

Zasadnutie výboru Regionu Spiš

05.06.2015 08:00
Zasadnutie výboru Regionu Spiš sa uskutoční dňa 9.6.2015 o 19:00 hod. v priestoroch reštaurácie Arkáda v Levoči ( miesto prvého stretnutia regionu )

Webová prezentácia bola spustená

08.03.2015 15:52
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...