Kalendár akcií

Zasadnutie Správnej rady Regionu Spiš

01.06.2015 18:00
Stretnutie venované príprave prvého spoločného preteku Regionu Spiš, organizačné zabezpečenie, kontrola finančných úhrad atď.