Rozpis košov

Rozdeľovník boxov a odchody auta  z NS na SDT Gotha 1,2 a                                      

                       Wismar preteková sezona 2015

                           Počty nahlasených holubov jednotlivé OZ

                        SNV            KK         SB         LM           Spolu

Gotha 1              553            443         320       251           1567

Gotha 2 VCS      557            447         350       256           1610

Wismar              500            434         280        199          1413

          

                                                          Očíslovanie košov vo vleku

                                                                    Strana za sprievodcom

25-

     31-

37-

43-

 

26-

     32-

38-

44-

 

27-

    33-

39-

45- 

 

28-

    34- 

40-

46-

 

29-

    35-

41-

47-

 

30-

    36-

42-

48-

 

 

 

           


                                                                             Strana za vodičom

 

1-

7-

13-

19-

 

2-

8-

14-

20-        

 

3- 

9-

15-

21-

 

4- 

10-

16-

22-

 

5-

11-

17-

23-

 

6-

12-

18-

24-

 

 

           

                            Celkove počty boxov pre OZ

                                    Gotha1        Gotha2             Wismar

OZ-Sabinov:                    10                10                     10

OZ-Sp.Nová Ves:            17                17                    17

OZ-Kežmarok:                 13,5              13,5                  14,5

OZ-L.Mikuláš:                 7,5               7,5                   6,5

             

             Spolu       :          48               48                      48

                  

                        Rozdelenie boxov na preteky Gotha 1,2 Wismar

                                                       

Pretek           

Torysa

Sp.Podhr

Sp.N.Ves

Sp.Belá

Poprad-let OZ-KK

Poprad-let OZ-LM

L.Mikulaš

Gotha1

1-10

11-17

18-27

28-36

37-41

42-43

41,44-48

Gotha2

1-10

11-17

18-27

28-36

37-41

42-43

41,44-48

Wismar               

1-10

11-17

17,18-27

28-37

38-42

43-44

42,45-48

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                            

 

 

 

 

 

  Počty holubov na jeden box:

Gotha 1  :            33ks

Gotha 2 VCS :     34ks

Wismar  :            30ks

 

                                                      Počty boxov pre NS :             

                                     Gotha 1       Gotha 2          Wismar

NS-Torysa:                            10             10                  10

NS-Sp.Podhradie:                   7                7                 6,5

NS-Sp.Nová Ves:                  10             10                  10,5

NS-Sp-Belá:                          9              9                    10

NS-Poprad-letisko OZ-KK:     4,5         4,5                    4,5

NS-Poprad-letisko OZ-LM:       2              2                   2

 NS-L.Mikuláš:                       5,5           5,5                4,5

        Spolu  :                         48            48               48

                                   

                                                   Plán pretekov                     

                                       nasadzovanie                 pretek-štart

Gotha 1                        27.6.2015-sobota           28.6.2015-nedeľa

Gotha 2 VCS               11.7.2015-sobota            12.7.2015-nedeľa

Wismar                        23.7.2015-štvrtok           25.7.2015-sobota

                                      Časový harmonogram odchodov auta z NS

           

Torysa

Sp.Podhr.

Sp.N.Ves

Sp.Belá

Poprad-let

L.Mikuláš

 

Gotha1

5-45

6-30

7-00

8-00

8-45

9-45

 

Gotha2

5-45

6-30

7-00

8-00

8-45

      9 -45

 

Wismar               

16-00

17-00

17-30

18-30

19-15

20-15